دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی  کاربرد GIS در علوم اجتماعی

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸ کد : ۵۴۴۰ معاونت آموزشی
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی مجوز برگزاری کارگاه اموزشی کاربردGIS در علوم اجتماعی را دریافت نمود.
دریافت مجوز برگزاری کارگاه آموزشی  کاربرد GIS در علوم اجتماعی

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی مجوز برگزاری کارگاه اموزشی کاربردGIS  در علوم اجتماعی را دریافت نمود.

در پی پیشنهاد و همکاری گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، با توجه به نیاز پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و به منظور مدل سازی و تحلیل بسیاری از تئوری های مطرح در این علوم ، سرفصل کارگاه آموزشی کاربرد GIS در علوم اجتماعی تدوین گردید و جهت دریافت مجوز  برگزاری به اداره کل برنامه ریزی و توسعه آموزشی ارسال گردید ، پس از بررسی در گروه تخصصی مربوطه مجوز برگزاری کارگاه مذکور برای واحد استان مرکزی صادر شد.

 


نظر شما :