مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی؛

سامانه خرید محصولات از راه دور مشاغل خرد و کوچک خانگی راه اندازی شد

مدیر سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی از راه اندازی سامانه خرید محصولات از راه دور مشاغل خرد و کوچک خانگی در شهر اراک خبر داد.

ادامه مطلب
استند دیجیتال لیزری تشخیص تب کرونا تجاری سازی و به تولید انبوه رسید
به همت ستفا مرکزی؛

استند دیجیتال لیزری تشخیص تب کرونا تجاری سازی و به تولید انبوه رسید

پیرو همکاری های مشترک واحد فناور رباتیک مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی استان مرکزی با شرکت گسترش صنعت خاورمیانه مبتنی بر نوآوری باز استند دیجیتال لیزری تشخیص کرونا توسط سازمان فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی به مرحله تولید انبوه و تجاری سازی رسید.

ادامه مطلب