مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

عدم شناخت شیوه های فروش از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت چرم است
پیشران طرح ملی مشاغل خانگی استان مرکزی:

عدم شناخت شیوه های فروش از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت چرم است

شمس با اشاره به اینکه فضای مجازی فرصت هایی را برای معرفی و جلب مشتریان با سلایق متفاوت ایجاد کرده است، گفت: عمده ترین چالش پیش روی این تولیدات عدم شناخت شیوه های فروش از طرف تولید کننده است و بازار همچنان برای دست اندرکاران این حوزه علامت سوالی بزرگ است .

ادامه مطلب