مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

توسعه کارگاه های فرش دستباف در ساوه
در نشست پیشرانان فرش مطرح شد:

توسعه کارگاه های فرش دستباف در ساوه

در نشست مشترک پیشران فرش استان مرکزی در شهر ساوه و عوامل اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی، مسائل و مشکلات مطرح و راهکارهای افزایش همکاری مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب