مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

رویداد "تازه شو" با محوریت فناوری مد و لباس در اراک برگزار شد
به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان مرکزی؛

رویداد "تازه شو" با محوریت فناوری مد و لباس در اراک برگزار شد

رویداد "تازه شو" با محوریت فناوری مد و لباس در حوزه صنایع خلاق فرهنگی به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب