مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی رصد می شود
معاون استاندار:

روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی رصد می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: روند اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که توسط جهاد دانشگاهی در حال اجراست، در کارگروه اشتغال استان به صورت متناوب بررسی خواهد شد و در مواقع لزوم حمایت لازم نیز صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب
ایجاد اشتغال پایدار هدف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی عنوان کرد:

ایجاد اشتغال پایدار هدف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با اهداف فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار استارت خورده است.

ادامه مطلب
مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به پیشبرد طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی کمک کنند
معاون استاندار:

مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به پیشبرد طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی کمک کنند

معاون اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی، نظرات فرمانداران اخذ و مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به لحاظ فکری تاثیر مناسبی در پیشبرد امور در این حوزه داشته باشند.

ادامه مطلب
پیشکسوت فرش استان مرکزی خواستار همگرایی بیشتر بافندگان در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در استان شد

پیشکسوت فرش استان مرکزی خواستار همگرایی بیشتر بافندگان در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در استان شد

پیشران طرح ملی مشاغل خانگی استان مرکزی خواستار همگرایی و تعامل هرچه بیشتر بافندگان استان در رشته فرش دستبافت در استان شد و افزود: همراهی مسئولین استانی  در این راستا راهگشای بسیاری از مشکلات پیش رو خواهد بود.

ادامه مطلب
بازار فروش، مسئله اصلی تولیدکنندگان خانگی
فرماندار خنداب؛

بازار فروش، مسئله اصلی تولیدکنندگان خانگی

فرماندار خنداب با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان با مسئله جدی در حوزه بازار فروش مواجه هستند، افزود: طرح توسعه مشاغل خانگی با تمهیدات لازم در خصوص تامین بازار فروش، به توسعه اینگونه مشاغل کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب