مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

دفتر جهاددانشگاهی استان مرکزی در پارک علم و فناوری استان راه‌اندازی شد

دفتر جهاددانشگاهی استان مرکزی در پارک علم و فناوری استان راه‌اندازی شد

رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی با اشاره به افتتاح دفتر جهاددانشگاهی استان در پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: این اقدام به منظور تعاملات بیشتر و بهره مندی از ظرفیت‌های دو طرف انجام شد.

ادامه مطلب