مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال

ایجاد اشتغال پایدار هدف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی
رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی عنوان کرد:

ایجاد اشتغال پایدار هدف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با اهداف فرهنگ سازی و ترویج مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار استارت خورده است.

ادامه مطلب
مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به پیشبرد طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی کمک کنند
معاون استاندار:

مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به پیشبرد طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی کمک کنند

معاون اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی، نظرات فرمانداران اخذ و مجموعه مدیریتی شهرستان‌ها به لحاظ فکری تاثیر مناسبی در پیشبرد امور در این حوزه داشته باشند.

ادامه مطلب
پیشکسوت فرش استان مرکزی خواستار همگرایی بیشتر بافندگان در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در استان شد

پیشکسوت فرش استان مرکزی خواستار همگرایی بیشتر بافندگان در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در استان شد

پیشران طرح ملی مشاغل خانگی استان مرکزی خواستار همگرایی و تعامل هرچه بیشتر بافندگان استان در رشته فرش دستبافت در استان شد و افزود: همراهی مسئولین استانی  در این راستا راهگشای بسیاری از مشکلات پیش رو خواهد بود.

ادامه مطلب
بازار فروش، مسئله اصلی تولیدکنندگان خانگی
فرماندار خنداب؛

بازار فروش، مسئله اصلی تولیدکنندگان خانگی

فرماندار خنداب با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان با مسئله جدی در حوزه بازار فروش مواجه هستند، افزود: طرح توسعه مشاغل خانگی با تمهیدات لازم در خصوص تامین بازار فروش، به توسعه اینگونه مشاغل کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب
تدوین سند توسعه مشاغل کوچک و خانگی استان‌های کشور با همکاری جهاددانشگاهی
بیجندی خبر داد:

تدوین سند توسعه مشاغل کوچک و خانگی استان‌های کشور با همکاری جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: امید است تا پایان آبان ماه کتابچه یا سند توسعه مشاغل خانگی هر استان توسط جهاددانشگاهی استان‌ها نهایی و تحویل مدیران کل تعاون استان‌ها شود، در صورت تایید اسناد تهیه شده توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسناد به ستاد طرح ارسال می‌شود، ستاد پس از بررسی نهایی آن ها را در قالب کتابچه‌های ملی سند توسعه مشاغل خانگی تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اقدامات بعدی خواهد داد.

ادامه مطلب