معاونت آموزشی - آرشیو

آزمون ارزیابی شایستگی مدیران شرکت بیمه ایران انجام شد
به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان :

آزمون ارزیابی شایستگی مدیران شرکت بیمه ایران انجام شد

آزمون ارزیابی شایستگی مدیران پایه و میانی شرکت بیمه ایران با رعایت همه‌ی پروتکل‌های بهداشتی هم‌زمان با سراسر کشور در جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب