معاونت آموزشی - آرشیو

کارگاه آموزشی "رویکرد توسعه بر توانمندی‌های روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار"
به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد؛

کارگاه آموزشی "رویکرد توسعه بر توانمندی‌های روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار"

کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد توسعه بر توانمندی‌های روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ویژه کارکنان سازمان بهزیستی به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی در حال برگزاری است.

ادامه مطلب
بازدید معاون آموزشی دانشگاه علمی‌کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم مرکز جهاددانشگاهی اراک

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علمی‌کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم مرکز جهاددانشگاهی اراک

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی
تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود؛

برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان مرکزی از برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان سازمان بهزیستی استان توسط این معاونت تا پایان سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره‌های "ارتقاء معماری نظارت و طراحی" ویژه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

برگزاری دوره‌های "ارتقاء معماری نظارت و طراحی" ویژه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

دوره‌های "ارتقاء معماری نظارت و طراحی" ویژه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به همت مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب