معاونت آموزشی - آرشیو

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی ساوه
همزمان با هفته صنایع دستی صورت گرفت؛

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی ساوه

مسوول دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی همزمان با فرا رسیدن هفته صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب