معاونت آموزشی - آرشیو

ضروت عملیاتی شدن مفاهیم نهج‌البلاغه در جامعه/آثار کلام مولا علی(ع) در بطن زندگی جوانان حس شود
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک:

ضروت عملیاتی شدن مفاهیم نهج‌البلاغه در جامعه/آثار کلام مولا علی(ع) در بطن زندگی جوانان حس شود

صابری نسب اظهارکرد: توجه و کاربردی کردن مفاهیم نهج‌البلاغه در جامعه در کنار مباحث قرآنی باعث پیوند هرچه بیشتر اجتماع می‌شود و ضروری است این مؤلفه‌ها را با بهترین شیوه در جامعه عملیاتی کرد.

ادامه مطلب