معاونت آموزشی - آرشیو

مانور اجباری آزمون‌ های متمرکز مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی آغاز شد
برای نیمسال اول۱۴۰۱- ۱۴۰۰؛

مانور اجباری آزمون‌ های متمرکز مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی آغاز شد

مانور اجباری آزمون‌ های متمرکز نیم سال اول ۱۴۰۱- ۱۴۰۰؛ مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک همزمان با سایر مراکز علمی کاربردی استان به صورت غیرحضوری آغاز شد.

ادامه مطلب
دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی(بدون کتاب) در استان مرکزی برگزار می شود
به همت مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی؛

دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی(بدون کتاب) در استان مرکزی برگزار می شود

دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی(بدون کتاب، دفتر و گرامر) برای نخستین بار در استان مرکزی به همت مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان برگزار می شود.

ادامه مطلب
رویداد دیدار "معرفی حمایت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی"
به همت مرکز نوآوری کسب و کارهای اینترنتی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد؛

رویداد دیدار "معرفی حمایت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی"

رویداد دیدار معرفی حمایت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
رویداد دیدار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد
با موضوع معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری؛

رویداد دیدار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد

رویداد دیدار با موضوع معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد.

ادامه مطلب