معاونت آموزشی

دانشگاه ها نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اجرای سند تحول مردمی بر عهده دارند
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست با رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک:

دانشگاه ها نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اجرای سند تحول مردمی بر عهده دارند

دکتر حسینی اظهارکرد: با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور در اجرای سند تحول مردمی به منظور استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیز ایران، دانشگاه ها در سطح کشور می توانند نقش تعیین کننده ای در تسهیل و پیشبرد اجرای سند در استان ها داشته باشند.

ادامه مطلب